Kategorie

Kontakt

 • "wróćmy do ziół" Bogdan Malka
  Pluski; ul. Mokra 18
  11-034 Stawiguda
  NIP: 834-000-12-44

 • E-mail:biuro@wrocmydoziol.pl
 • Telefon501-629-662
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek: 9.00 - 18.00

Informacje

Hity sklepowe

Statystyka

 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 190002 klientów
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wrocmydoziol.pl prowadzony jest przez firmę "wróćmy do ziół" Bogdan Malka z siedzibą w Pluski, Mokta 18; 11-034 Stawiguda tel:+48 501 629 662.
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez sklep. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom dla celów marketingowych.
Każdy klient ma wgląd w swoje dane i może je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć z naszej bazy.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 

II Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferta internetowa była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. Z uwagi jednak na obrót towarowy mogą występować sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma "wróćmy do ziół" zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu po wcześniejszej rejestracji w przypadku nowego klienta; zalogowaniu w przypadku stałego klienta.
4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
5. Po wyrażeniu chęci zakupu towaru klient winien postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie sklepu, tj. dodać towar do koszyka, ustalić sposób płatności, sposób dostawy, określić czy chce otrzymać fakturę VAT czy też paragon.
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na stronie www.wrocmydoziol.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Użytkownik jest na bieżąco informowany o statusie realizacji Jego zamówienia.
7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem Poczta Polska
b) przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego "wróćmy do ziół"
9. Sklep "wróćmy do ziół" nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu.
Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.


III Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

1. Określone warunki w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.
2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 10 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia (dostarczenia towaru) zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000r ( Dz. U. Nr.22, poz 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez "produkt niebezpieczny”
3. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe w tylko i wyłącznie w sytuacji jeżeli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie jest zniszczony, w żaden sposób nie użytkowany oraz klient posiada dowód zakupu.
6. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt.


IV Procedura reklamacji

1. Na wszystkie produkty w sklepie "wróćmy do ziół" udzielona jest gwarancja.
2. Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji.
3. W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru w ramach reklamacji, klient jest zobowiązany do wysłania stosownych informacji drogą mailową na adres e-mail: biuro@wrocmydoziol.pl
4. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
5. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego zakup (faktura lub paragon).
6. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty odesłania sprzętu ponosi sklep.
7. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.

V Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na witrynie internetowej www.wrocmydoziol.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową na adres biuro@wrocmydoziol.pl


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl